Bedriftstjenester

Pil1Bedre helse gir en bedre fungerende arbeidsplass!

Veldig mange av oss tilbringer en stor del av sin tid på jobben. Det er derfor av stor vekt at vi trives godt på vår arbeidsplass. For å unngå belastningsrelaterte plager er det viktig med faktorer som fysisk aktivitet, ergonomisk tilrettelegging og rask vurdering/ igangsetting av behandling hvis smerte oppstår. Andre vanlige årsaker til smerte og nedsatt arbeidsfunksjon kan være stress og følelsen av at man ikke mestrer hverdagen sin både på jobb og/eller privat.

Vi tror at det er viktig for en bedrift å ha fokus på både de fysiske og psykiske faktorene som spiller inn når det gjelder å skape en velmående og produktiv arbeidsplass. Vi jobber derfor helhetlig og tilbyr bedrifter:

Avtaler skreddersys etter den aktuelle bedriftens behov og gir de ansatte et alternativ til dagens tilbud gjennom det offentlige helsesystemet.