ELIN EIBYE HOLM – SAMTALETERAPEUT

  •  Klinisk sosionom
  • Godkjent gruppepsykoterapeut ved IGA
  • Faglig veileder og spesialist i barne og ungdomspsykiatri
  • Erfaring innen rusomsorg og behandling, personlighetsforstyrrelser og barne og ungdomspsykiatri.