Fysioterapi Bedrift

Vi tilbyr et komplett forebyggings- og behandlingssystem av muskel- og skjelett lidelser for bedrifter som streber etter å redusere sykefravær grunnet belastningsskader hos de ansatte.

Over 50 % av arbeidsfraværet i Norge er grunnet nerve-, skjelett-, og muskelrelaterte lidelser. De aller fleste virksomheter har vesentlige kostnader knyttet til fravær og tapt produktivitet. Med enkel og målrettet innsats kan denne kostnaden reduseres betraktelig.

Våre fysioterapeuter jobber systematisk med å kartlegge de ansattes nerve-, muskel- og skjelettrelaterte plager, og i hvilken grad dette påvirker sykefraværet og arbeidsinnsatsen til den enkelte. Deretter blir behandlingene individuelt tilpasset ut fra plager, kapasitet og målsetning.

Med hjelp av våre fysioterapeuter vil ansatte som sliter med muskel- og skjelettplager få mer overskudd og større arbeidskapasitet og bedriften lavere sykefravær.

Mange bedrifter velger idag og forsikre seg mot den offentlige helsekøen. Hvis bedriften har tegnet en helseforsikring for de ansatte dekker den fysikalsk behandling.