HELHETLIG TILNÆRMING

VÅR FORSTÅELSE AV GOD BEHANDLING ER OPPMERKSOMHET RETTET MOT PASIENTENS TOTALE SITUASJON OG UT IFRA DENNE TILRETTELEGGE FOR RIKTIG TILTAK