Om oss

allaKlinikken har eksistert i mer enn 40 år og ligger naturskjønt til i Plahteskogen på Høvik. Veien Plahteskogen fikk navn etter den vakre skogen som en del av nordre Høvik gård, i sin tid eid av grosserer Frithjof Plahte. Klinikken har i løpet av den tid den har eksistert blitt en vel ansett og anerkjent klinikk og er godt kjent blant både pasienter og annen helsepersonell i Bærum.

I april 2013 byttet klinikken eier og skiftet da navn fra Plahteskogen Fysikalske Institutt til Plahteskogen Fysioterapi og Helse. Vi som jobber her har som mål å hjelpe deg som pasient til å få en bedre helse, dette perspektivet er viktig i alle aspekter av vår behandling.

En sentral del av det vi mener er god behandling er en helhetlig tilnærming. Helse består av mange forskjellige parametere og for å oppnå gode behandlingsresultater er vi overbevist om at det er nødvendig med en kartlegging av pasientens totale situasjon. Ut ifra dette legger vi opp til en adekvat behandling. Noen av våre naturlige samarbeidspartnere er leger, kiropraktorer, manuellterapeuter og tannleger.

En annen sentral del i god behandling er høy faglig kompetanse hos terapeutene. Kontinuerlig videreutdanning og faglig oppdatering er en selvfølge for oss. Når du kommer til oss første gang kan du forvente en grundig undersøkelse. Dette slik at man tidlig kan starte riktig behandling eller sende pasienten videre til annen utredning. Informasjon og undervisning er et naturlig innslag i behandlingen. På denne måten ønsker vi at du som pasient får en mulighet til økt kunnskap om hvordan du selv kan bedre og forebygge plagene dine.

Vi ønsker å vare en klinikk der du ikke bare kan komme når skaden allerede har skjedd, men hvor du kan motta forebyggende tiltak. Eksempelvis frisktreningstilbud hvor målet er å optimalisere velfungerende funksjoner. Vi har fokus på en aktiv behandling av våre pasienter og ønsker å inspirere til mestring og glede i fysisk aktivitet.