Samtaleterapi Bedrift

Kroppslige plager og smerter har ofte et sammensatt årsaksbilde. Det er derfor viktig med et behandlingstilbud som fokuserer også på de psykologiske aspektene ved ulike smerte og stresstilstander. Den terapeutiske hjelpens målsetting er tredelt; kartlegge faktorer som er årsakssammenhengende til det opplevde smertebildet (innebærer også bevisstgjøring av ubevisste følelser), opparbeide innsikt i egen situasjon, samt frigjøring av kraft til å forholde seg til egen situasjon på en mer hensiktsmessig måte.  Spesifisert fokus for samtaleprosessen skreddersys videre i møte med den enkelte.