Samtaleterapi

Kroppslige plager og smerter har ofte et sammensatt årsaksbilde. Det er derfor viktig med et behandlingstilbud som fokuserer også på de psykologiske aspektene ved ulike smerte og stresstilstander. Den terapeutiske hjelpens målsetting er å øke innsikt i egne valg. I takt med klienten arbeides det med å avdekke ubevisste prosesser som kan være årsakssammengende med det opplevde smertebildet. Samtaleterapitilbudet gis individuelt og/eller i gruppe. Spesifisert fokus og målsetting for samtaleprosessen skreddersys videre i møte med den enkelte.

Vi jobber også ut mot bedrifter og skreddersyr avtaler. (Les mer)